Jumaat, 9 April 2010

Peningkatan Gejala Sosial Di Malaysia

Dipetik dari: Institut Pemikiran dan Pendidikan Islam Nasional (IPPIN)
Beberapa minggu yang lalu,masyarakat Malaysia telah dikejutkan dengan berita peningkatan kes gejala sosial seperti kelahiran anak luar nikah di kalangan remaja muslim. Suatu pendedahan yang membuka mata masyakat ini telah melahirkan bermacam-macam respon dari pelbagai pihak.

Ada yang menyalahkan sistem pendidikan negara dan ada juga yang mempertikaikan peranan ibubapa dalam mendidik anak-anak. Semua pendapat yang dikeluarkan tersebut mungkin ada benarnya kerana perkara ini tidak mungkin akan berlaku jika hanya disebabkan oleh satu sebab sahaja, ia merupakan natijah kepada gabungan beberapa faktor yang mempengarui keruntuhan institusi sosial di negara ini.

Namun, apa yang cuba difokuskan di dalam artikel ini adalah, sejauh mana sistem pendidikan Islam di negara ini menyumbang kepada masalah tersebut. Beberapa persoalan perlu dirungkaikan dalam membicarakan mengenai perkara ini. Antaranya ialah :


Adakah silibus pendidikan islam di negara ini tidak sempurna?


Adakah pendekatan pengajaran pendidikan  di negara ini tidak sesuai dan tidak memberi impak berkesan di hati pelajar?


Atau mungkinkah berlakunya peng’anak tiri’an terhadap matapelajaran pendidikan Islam di Institusi-instusi pendidikan di seluruh Malaysia?Pada pendapat penulis, silibus pendidikan Islam yang diguna pakai di Malaysia ini tidaklah terlalu sempurna tetapi ia masih cukup untuk menghasilkan impak positif ke atas diri pelajar jika dilaksanakan secara sempurna iaitu melalui pendekatan academic-based dan life-based. Pendekatan pengajian Islam di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan formal di Malaysia yang kebanyakannya berorientasikan academic-based, telah hanya melahirkan insan-insan yang memperolehi A++++ di dalam peperiksaan mereka tetapi tidak di dalam kehidupan mereka. Oleh itu, penyemakan kurikulum pendidikan di Malaysia tidak hanya perlu memfokuskan kepada penyemakan silibus sahaja, malahan ianya perlu juga disemak di peringkat perlaksanaannya juga.

Kekurangan ketara yang terdapat di dalam sistem pendidikan Islam di Malaysia adalah dengan ketiadaan pengajian atau didikan susulan berkaitan pendidikan Islam di kebanyakan institusi-institusi pengajian tinggi (IPT) di Malaysia ini. Hakikatnya, ketika di usia remaja ini lah, para mahasiswa memerlukan pendidikan yang lebih mendalam dan pengawasan yang lebih ketat terhadap pengamalan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan mereka. Ketiadaan pendidikan susulan ini menyebabkan kebanyakan remaja atau mahasiswa kehilangan tempat rujukan dan panduan. Oleh itu, penyemakan kurikulum pendidikan Islam di IPT perlulah diwujudkan dan dikemaskini menurut perspektif semasa.

Penganaktirian  terhadap matapelajaran pendidikan Islam berbanding matapelajaran yang lain merupakan suatu isu yang telah lama dibangkitkan oleh kebanyakan insan yang prihatin terhadap masa depan anak bangsanya, namun begitu, tidak banyak perkara yang mampu dilakukan untuk membetulkan konsep ini. Pemisahan kehidupan ukhrawi dan duniawi yang ketara di dalam sistem pendidikan masa kini telah melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang di dalam akademiknya tetapi kecundang di dalam pembentukan sahsiahnya. Sistem pendidikan di Malaysia banyak melahirkan para saintis, ilmuwan, doctor, dan ahli falsafah yang terkemuka, tetapi ia sangat sedikit melahirkan para saintis mu’min, ilmuwan mu’min, doktor mu’min, ahli falsafah mu’min dan lain-lain bidang profesional yang mempunyai kualiti seorang ilmuwan dan juga seorang hamba Allah S.W.T.

Justeru itu, penyemakan semula terhadap sistem pendidikan Islam negara dan perlaksanaannya di dalam masyarakat sangat perlu dilakukan sebagai nilai tambah di dalam usaha kerajaan untuk mengurangkan gejala sosial di muka bumi Malaysia tercinta ini. InsyaAllah..

1 ulasan:

Peluncur Islam berkata...

semuanya punca masalah iman...