Jumaat, 30 Oktober 2009

Cadangan: Wajibkan Subjek Pendidikan Islam dalam UPSR

Oleh: manahdaud

Muqadimmah

Ini merupakan cadangan dan pandangan saya sebagai seorang guru pendidikan Islam yang terlatih dan telah berkhidmat selama 13 tahun di sekolah rendah dan berpengalaman mengajar subjek ini, terutama pelajar Tahun 6 yang menduduki peperiksaan Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR).

Walaupun tanpa kajian dan penyelidikan yang sebenarnya, namun berdasarkan soal selidik secara rambang hampir keseluruhan guru-guru pendidikan Islam, guru-guru biasa, ibu bapa dan ahli-ahli akademik lain memberi respon positif cadangan ini. Bagi guru-guru pendidikan Islam pula, tanpa kajian pun jika diwajibkan nanti, saya percaya bahawa guru-guru akan sentiasa mengikut arahan Kementerian Pelajaran jika sesuatu perkara mendatangkan kebaikan kepada semua pihak terutama agama, bangsa dan negaranya.

Cadangan ini sudah lama difikirkan, namun ia adalah sekadar idea dari seorang guru biasa yang tidak mempunyai kuasa atau pengaruh . Justeru itu, bagaimana pula pandangan tokoh-tokoh akademik dan pihak yang bertanggungjawab dari Kementerian Pelajaran mengenai cadangan ini. Oleh kerana cadangan ini berhubung dengan keagamaan, mohon juga respon dan keperihatinan daripada ulama-ulama dan tokoh-tokoh keagamaan negara kita.

Cadangan ini nampak kecil namun harapan akan berlaku perubahan besar nanti demi memperkasakan Pendidikan Islam dan kecemerlangan syiar Islam di negara kita.
Guru Pendidikan Islam
Kuala Lumpur
2009

1. Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)
Pada Tahun 6, pelajar akan menduduki peperiksaan UPSR ini bagi mata pelajaran Bahasa Melayu (Penulisan), Bahasa Melayu (Kefahaman), Matematik dan Bahasa Inggeris. Lima subjek utama diberi perhatian sepenuhnya.
Bagaimanapun subjek Pendidikan Islam tidak diwajibkan peperiksaan tersebut. Oleh yang demikian dicadangkan agar ia diwajibkan dalam peperiksaan UPSR kerana ia amat penting terhadap pelajar sendiri dan menilai sejauhmanakah keberkesanan kurikulum pendidikan Islam. Seterusnya mencapai kecemerlangan pendidikan ke arah pembangunan rohani dan sumber manusia dan merealisasikan impian negara berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara dan Matlamat Kementerian Pelajaran sendiri.
…..secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani….
Petikan teks Falsafah Pendidikan Negara
Antara matlamat Kementerian Pelajaran ialah melahirkan insan yang beriman , berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera.
Kefahaman isi kandungan falsafah dan matlamat inilah faktor utama dicadangkan Pendidikan Islam diwajibkan dalam peperiksaan UPSR. Sesungguhnya nilai dan nadi sahsiah akhlak seseorang itu digilap dan diproses melalui saripati agama Islam. Proses pengajaran dan pembelajaran yang diakhiri peperiksaan adalah suatu kaedah umum yang dapat diterima untuk mengukur dan menilai seseorang itu.


2. Mengapa perlu diwajibkan?
Pendidikan Islam sepatutnya diwajibkan dalam peperiksaan UPSR, adalah sesuatu yang aneh wajib belajar tetapi tidak diwajibkan dalam peperiksaan penting UPSR. Keputusan ujian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) yang dimasukkan dalam UPSR dengan catatan ‘lulus ujian lisan dan amali’ bukanlah ukuran dan nilai yang tepat, malah perlaksanaannya adalah terlalu longgar dan ia perlu dikaji semula.
Subjek pendidikan Islam adalah serampang pelbagai mata dari segi akademik dan agama. Di dalamnya mempunyai unsur nilai-nilai murni dan moral yang tinggi dalam membentuk akhlak dan sahsiah pelajar, malah asas agama seperti akidah, ibadat, sirah dan fardu ain mencakupi ilmu manfaat dunia dan bertalian hingga ke akhirat.
Alasan mereka yang berpandangan bahawa Pendidikan Islam sudah diwajibkan peperiksaan di sekolah menengah, alasan ini sudah terlambat untuk merubah keperibadian pelajar. Pepatah melayu kalau hendak melentur buluh biarlah ketika rebungnya, sudah cukup bagi mereka yang benar-benar memahaminya. Jika kita merujuk kepada sumber Al-Quran dan As-Sunnah ia menjadi semakin benar dan jelas, bahawa akhlak, nilai murni perlu dipupuk dari awal untuk mengukur tahap pencapaiannya. Ini kerana subjek Pendidikan Islam secara tidak langsung dapat membentuk nilai murni seseorang.
Untuk membentuk nilai murni ia wajib melalui proses ujian peperiksaan sebagai ukuran awal. Jika mengharap nilai akhlak murni sahaja tanpa diwajibkan subjek pendidikan agama (mengandungi nilai murni) ia akan menjadi sukar atau sia-sia. Apatah lagi peringkat rendah, ia tidak boleh berdikari sendiri dan rasa tanggungjawab terhadap agama dan bangsa.
Kenyataan Perdana Menteri dan Menteri Pelajaran Tinggi sebagai hujjah , ….keterampilan diri selepas sekolah menengah dan ijazah, cari bidang pekerjaan, buka terletak sehelai ijazah. Oleh yang demikian pemupukan seharus berlaku dibangku sekolah rendah amat wajar dititiberatkan segera.
Ekoran tidak diwajibkan dalam peperiksaan, pengabaian yang dianggap kecil ia telah menyumbang timbulnya pelbagai masalah dan disiplin dikalangan remaja sekolah dan masalah sosial nanti.

Bersambung akan datang...

*Diterbitkan semula daripada komentar dalam “BI Wajib SPM: Sediakah kerajaan?. – (Pengendali Web)